Hier vind je nuttige links

Deze websites zijn er om jou meer advies of inzicht te geven in je noden. Ook vind je hier websites waar je met meer professionele mensen kan praten die opgeleid zijn om jou te helpen met je problemen. Ook vind je hier informatie over professionele psychologische hulp. Vraag ook steeds informatie aan je mutualiteit, dokter of psycholoog of er (financiële) voordelen zijn waar je van kan genieten. Er zullen nog meerdere websites toegevoegd worden met meer informatie over elke website